Prehľad plynov detegovaných pomocou GABA 2S24
Prehľad plynov, ktoré možno detegovať detektorom GABA 2S24 - osadenie elektrochemickým senzorom na príslušný plyn:
PlynRozsah (ppm)
H2S0-50/100
0-30
CO0-300
0-300/1000
H2 0-2000
0-4000/1%
0-4%
Cl2 0-5
0-5/50
PH3, AsH3, B2H6 0-5
Hydrides, AsH3, PH3, SiH4 0-0.5
SiH4, GeH4 0-50
HCl/HBr 0-30
HF 0-10
F2 0-1
HCN 0-30
COCl2 0-1
NH3 0-100
0-1000
NO 0-100/500
N2H4 0-1
O3 0-1
NO2 0-5/50
Mercaptane -
Tetrahydrothiophen 0-100
ClO2 0-1
© Copyright Lexmed s.r.o.