Staršie typy detektorov a ústrední
GABA 2S1x
GABA 2S2x/RE
Staršie typy týchto detektorov možno nahradiť modernizovanou novou verziou GABA 2S1x/RE,
ktorá je 100% kompatibilná funkčne aj svorkovnicou.
Má pridané nové funkcie a zlepšené vlastnosti.
GABA CTS8
GABA CTSK8
Staršie typy detektorov GABA 2S2x/CT pre tieto ústredne možno nahradiť alebo doplniť systém
modernizovanou novou verziou GABA 2S1x/CT, upravenou pre staršie ústredne.
V objednávke uviesť požiadavku úpravy pre staršie ústredne.
GABA CT52
Staršie typy detektorov GABA 2X pre tieto ústredne možno nahradiť alebo doplniť systém
modernizovanou novou verziou GABA 2S1x, upravenou pre ústredňu GABA CT52.
V objednávke uviesť požiadavku úpravy pre ústredňu GABA CT52.
Dokumentáciu pre staršie typy detektorov GABA možno siahnuť tu.
Ak požadujete aj iné informácie, obráťte sa na ná e-mailom.
© Copyright Lexmed s.r.o.