Informatívna cena detektorov GABA 2S24
Cena detektorov GABA 2S24 závisí od ceny senzorov a uvedené ceny sú odvodené od ceny senzorov v roku 2021
Súčasú cenu detektorov GABA 2S24 možno vyžiadať e-mailom
   
PlynŽivotnosť senzoraInformatívna cena
Chlór - Cl22 roky513 €
Sírovodík - H22 roky391 €
Ozón - O32 roky532 €
Kyslík - O25 rokov415 €
iné plyny2-5 rokocna vyžiadanie
   
© Copyright Lexmed s.r.o.