GABA 2S1x
Detektory úniku spáliteľných a toxických plynov
GABA 2S11
Detektor úniku spáliteľných plynov
GABA 2S12
Detektor úniku oxidu uhoľnatého - CO
GABA 2S13
Detektor úniku amoniaku - NH3
GABA 2S14
Detektor úniku toxických plynov - CHLÓR - CL2, iné plyny PRIPRAVUJE SA
GABA 2S15
Detektor úniku chladív (halogénderiváty uhľovodíkov)

- vyrábajú sa v 2 prevedeniach - líšia sa len spôsobom pripojenia do vyššieho riadiaceho systému

- všetky typy detektorov GABA 2S1x sú z hľadiska pripojenia rovnocenné a využívajú nasledovné prepojenie:

- CT - pripojenie pre ústredňu detekčného             GABA 2S1x / CT

        systému GABA CTS32

- RE - pripojenie pomocou troch bezpotenciá-          GABA 2S1x / RE

        lových kontaktov relé

- jednoduchá kalibrácia stlačením tlačidla, alebo výmenou bloku senzora iným nakalibrovaným blokom senzora

- možnosť sériovej komunikácie cez ústredňou CTS32 (podľa prevedenia - RS232, RS485, prevodník na internet, ...)

- napájanie 24V /50-60 Hz, +10% -15% alebo jednosmerné napätie 20V až 30V


Prehľad verzií detektorov GABA 2S1x
Technické parametre (spoločné pre všetky typy detektorov GABA 2S1x)
Vlastnosti pripojovacieho kábla PVC kábel - 0,5 mm2 dĺžka maximálne 500m pre napájacie žily
KrytieIP 43
Rozsah prac. teplôt-20 až +50 oC
Rozmery120x90x53 mm
GABA 2S11
Detektor úniku spáliteľných plynov
2S11

Detektor úniku spáliteľných plynov GABA 2S11 slúži na meranie koncentrácie a signalizáciu prekročenia hraníc koncentrácie zmesi spáliteľných plynov so vzduchom
Je vhodný pre kotolne, sklady horľavých látok, technologické prevádzky a iné priestory s únikom spáliteľných plynov
Používa senzor s katalytickou oxidáciou - pelistor - na meranie koncentrácie spáliteľných plynov - lineárna charakteristika
Senzory snímajú všetky spáliteľné plyny a sú použiteľné len pre meranie koncentácie spáliteľných plynov vo vzduchu

Detegovaný plynspáliteľné plyny - metán, propán, bután, vodík, etanol,benzén, acetón a iné - vo vzduchu
(vhodné pre zemný plyn, propán-bután a iné - vo vzduchu)
Merací rozsahhodnota koncentrácie 0 až 50% DMV (informatívne 50 až 100% DMV)
Signalizácia
I.stupeň prekročenie 10% DMV metánu (alebo iného plynu, na ktorý je detektor kalibrovaný)
II.stupeň prekročenie 20% DMV metánu (alebo iného plynu, na ktorý je detektor kalibrovaný)
Porucha detektora výpadok alebo nesprávna hodnota napájacích napätí, porucha senzora, porucha kalibračných hodnôt
Napájanie a príkon - 2S11/REz externého zdrojaz externého zdroja
Napätie striedavé 24V/50-60Hz +10ˇ%-15%jednosmerné 20V až 30V
Príkon 2 VA1,3W
Napájanie a príkon - 2S11/CTcez zbernicu dvoch vodičov z ústredne GABA CTS32 (cca 20V až 30V)
Príkon0,65W
GABA 2S12
Detektor úniku oxidu uhoľnatého - CO
2S12

Detektor úniku oxidu uhoľnatého GABA 2S12 slúži na detekciu zmesi oxidu uhoľnatého - CO so vzduchom.
Je vhodný pre kotolne, veľmi malé garáže, technologické prevádzky a iné priestory s únikom oxidu uhoľnatého
Používa elektrochemický senzor na meranie koncentrácie oxidu uhoľnatého - lineárna charakteristika
Senzory sú selektívne len na oxid uhoľnatý (pozri dokumentáciu)

Detegovaný plynOxid uhoľnatý - CO - vo vzduchu
Merací rozsahhodnota koncentrácie 0 až 300ppm oxidu uhoľnatého - CO - vo vzduchu
Signalizácia
I.stupeň prekročenie 50ppm (PEL OSHA) (TWA 15 minút - časový vážený priemer za 15 minút)
II.stupeň prekročenie 150ppm
Porucha detektora výpadok alebo nesprávna hodnota napájacích napätí, porucha senzora, porucha kalibračných hodnôt
Napájanie a príkon - 2S12/REz externého zdrojaz externého zdroja
Napätie striedavé 24V/50-60Hz +10ˇ%-15%jednosmerné 20V až 30V
Príkon 1,5 VA0,9W
Napájanie a príkon - 2S12/CTcez zbernicu dvoch vodičov z ústredne GABA CTS32 (cca 20V až 30V)
Príkon0,2W
GABA 2S13
Detektor úniku amoniaku - NH3
2S13

Detektor úniku amoniaku GABA 2S13 slúži na detekciu úniku zmesi amoniaku - NH3 so vzduchom.
Je vhodný pre technologické prevádzky s predpokladaným vyšším únikom amoniaku - kompresorové stanice - zimné štadióny, chladiarenské prevádzky, technologické prevádzky s NH3 a iné priestory s únikom amoniaku
Používa vyhrievaný polovodičový senzor na meranie koncentrácie amoniaku. Senzor má dlhú životnosť (na rozdiel od elektrochemického senzora s životnosťou 2 roky), ale nie je selektívny len na amoniak, detekuje spáíliteľné plyny a aerosoly. Prítomnosť iných spáliteľných látok vo vzduchu vplýva na jeho činnosť
Nie je vhodný na kontrolu dodržiavania hygienických limitov obsahu amoniaku v ovzduší - na tieto účely doporučujeme použiť detektor GABA 2S14 (GABA 2S24)

Detegovaný plynamoniak - NH3 - vo vzduchu
Signalizácia
I.stupeň prekročenie 50ppm amoniaku - NH3 vo vzduchu
II.stupeň prekročenie 250ppm amoniaku - NH3 vo vzduchu
Porucha detektora výpadok alebo nesprávna hodnota napájacích napätí, porucha senzora, porucha kalibračných hodnôt
Napájanie a príkon - 2S13/REz externého zdrojaz externého zdroja
Napätie striedavé 24V/50-60Hz +10ˇ%-15%jednosmerné 20V až 30V
Príkon 2,5 VA1,7W
Napájanie a príkon - 2S13/CTcez zbernicu dvoch vodičov z ústredne GABA CTS32 (cca 20V až 30V)
Príkon1W
GABA 2S15
Detektor úniku chladív (halogénderiváty uhľovodíkov)
2S15

Detektor úniku chladív GABA 2S15 slúži na detekciu úniku zmesi chladív (halogénderiváty uhľovodíkov) so vzduchom
Je vhodný pre pre chladiarenské prevádzky, chladiarenské boxy
Používa vyhrievaný polovodičový senzor na meranie koncentrácie zmesi chladív so vzduchom. Senzor sníma všetky halogénderiváty uhľovodíkov a je použiteľný len pre meranie vo vzduchu alebo v plynoch s dostatočným obsahom kyslíka.

Detegovaný plynhalogénderiváty uhľovodíkov vo vzduchu
(vhodné pre chladivá R-448(449)A, R-410A, R-407C, R-404A, R-23, R-32, R-134a a iné vo vzduchu)
Signalizácia
I.stupeň prekročenie 1000ppm ( 500ppm) chladíva (halogénderiváty uhľovodíkov) vo vzduchu
II.stupeň prekročenie 2000ppm ( 1000ppm) chladíva (halogénderiváty uhľovodíkov) vo vzduchu
Porucha detektora výpadok alebo nesprávna hodnota napájacích napätí, porucha senzora, porucha kalibračných hodnôt
Napájanie a príkon - 2S15/REz externého zdrojaz externého zdroja
Napätie striedavé 24V/50-60Hz +10ˇ%-15%jednosmerné 20V až 30V
Príkon 2,5 VA1,7W
Napájanie a príkon - 2S15/CTcez zbernicu dvoch vodičov z ústredne GABA CTS32 (cca 20V až 30V)
Príkon1W
© Copyright Lexmed s.r.o.