GABA 2DG
Detektor oxidu uhoľnatého pre parkovacie domy - garáže
2DG

Detektor úniku oxidu uhoľnatého GABA 2DG slúži na detekciu zmesi oxidu uhoľnatého so vzduchom
Je určený pre použitie v parkovacích domoch (spoločné garáže)
Používa trojúrovňovú detekciu a aj svojimi parametrami plní
EN 50545-1 Elektrické zariadenia na detekciu a meranie toxických a horľavých plynov v parkovacích domoch a tuneloch
Napájanie, zber a vyhodnotenie údajov z detektorov zabezpečuje ústredňa GABA CTS32 až pre 32 detektorov
Používa selektívny elektrochemický senzor na meranie koncentrácie oxidu uhoľnatého s životnosťou 7 rokov
Umožňuje jednoduchú kalibráciu stlačením tlačidla, alebo výmenou bloku senzora iným nakalibrovaným blokom senzora
Konštrukcia zlepšuje odolnosť voči vandalizmu
Veľmi jednoduchá montáž - všetky detektory sú do ústredne CTS32 pripojené cez spoločnú dvojvodičovú zbernicu
Možnosť zobrazenia informácií z detektorov na displeji CD32, pripojenom na dva vodiče, ako detektory


Jednoduchá kalibrácia len výmenou bloku senzora za iný nakalibrovaný blok senzora

- vyrába sa v prevedení- CT - pripojenie pre ústredňu detekčného systému GABA CTS32 cez spoločnú dvojvodičovú zbernicu

Detegovaný plynOxid uhoľnatý - CO - vo vzduchu
Merací rozsahhodnota koncentrácie 0 až 300ppm oxidu uhoľnatého - CO - vo vzduchu
Výstražná signalizáciacez ústredňu CTS32
I.stupeň prekročenie 30ppm ( EN 50545-1 ) (TWA 15 minút - časový vážený priemer za 15 minút)
II.stupeň prekročenie 60ppm ( EN 50545-1 ) (TWA 15 minút - časový vážený priemer za 15 minút)
III.stupeň prekročenie 150ppm ( EN 50545-1 ) (ak stále trvá po dobu 1 minúta)
Porucha detektora výpadok alebo nesprávna hodnota napájacích napätí, porucha senzora, porucha kalibračných hodnôt
Napájanie a príkoncez zbernicu dvoch vodičov z ústredne GABA CTS32 (cca 20V až 30V)
Príkon0,2W
Vlastnosti pripojovacieho kábla PVC kábel - 0,5 mm2 dĺžka maximálne 500m pre napájacie žily
KrytieIP 43
Rozsah prac. teplôt-20 až +50 oC
Rozmery75x64x35 mm
© Copyright Lexmed s.r.o.