Prehľad verzií detektorov GABA 2S1x
GABA 2S1x /RE
pripojenie pomocou troch bezpotenciálových kontaktov relé

Výhody:
- určené pre kotolne riadené vyšším riadiacim systémom
- nie je potrebná ústredňa - zníženie nákladov, zmenšenie problémov
- signalizácia pomocou kontaktu relé priamo do nadradeného systému
- galvanicky oddelený výstup signalizácie - bezpotenciálový kontakt
- napájanie =20V až 30V alebo 24 V/50Hz

GABA 2S1x /CT
pripojenie pre ústredňu detekčného systému GABA CTS32

Výhody:
- pripojenie až 32 ks detektorov k ústredni GABA CTS32 - vhodné pre garáže, kotolne a technol. prevádzky
- jednoduchá montáž a inštalácia - pripojenie všetkých detektorov len pomocou dvojvodiča
- možnosť pripojenia displeja pomocou dvojvodiča, umiestnenie vo veľkej vzdialenosti od ústredne a detektorov
- ústredňa CTS32 - ovládanie technologických zariadení bezpotenciálovými kontaktmi relé ústredne
- modulárna stavba - zapojenie podľa požiadaviek systému, prehľadný displej, informácie a riadenie na diaľku
- možnosť získania informácií o alarmoch a koncentrácii cez protokol MODBUS
- pripojenie cez sériový kanál (RS232, RS485, Ethernet)
- napájanie =22V až 30V alebo 24 V/50Hz

pripojenie pomocou tranzistorových spínačov s otvoreným kolektorom

- nevyrába sa, možno využiť prevedenie GABA 2S1x/RE, kde kontakty relé použijeme ako tranzistorové spínače

pripojenie pomocou galvanicky oddeleného výstupu 4-20mA

- detektor GABA 2S1x možno doplniť modulom s galvanicky oddeleným výstupom 4-20mA
- výstupný prúd nesie informáciou o koncentrácii detekovaného plynu.
- bližšie informácie vyžiadajte cez e-mail

Interface
© Copyright Lexmed s.r.o.