Prehľad interface GABA 2S2x
GABA 2S2x /RE
- pripojenie pomocou troch bezpotenciálových kontaktov relé

Výhody:
- určené pre kotolne riadené vyšším riadiacim systémom
- nie je potrebná ústredňa - zníženie nákladov, zmenšenie problémov
- signalizácia pomocou kontaktu relé priamo do nadradeného systému
- galvanicky oddelený výstup signalizácie - bezpotenciálový kontakt
- štandartné napájanie 24 V/50Hz, alternatívne =24V - 30V

GABA 2S2x /CT
- pripojenie pre ústredňu detekčného systému GABA CTS8, GABA CTSK8

Výhody:
- pripojenie až 8 ks detektorov k ústredni GABA CTS8, GABA CTSK8 - vhodné pre malé, stredné a veľké kotolne a technol. prevádzky
- jednoduchá montáž a inštalácia - pripojenie všetkých detektorov len pomocou dvojvodiča
- ústredna CTS8 - priame ovládanie technologických zariadení - do výkou 1100VA priamo výkonovými relé ústredne, modulárna stavba - zapojenie podľa požiadaviek systému, prehľadný ovládací panel, možnosť výstupu cez sériový kanál, štandartné napájanie 24 V/50Hz, alternatívne =24V - 30V, 230 V/50Hz
- možnosť výstupu analógovej hodnoty napätia senzora (8-bit)

GABA 2S2x /OC
- pripojenie pomocou troch tranzistorových spínačov s otvoreným kolektorom

Výhody:
- určené pre kotolne riadené vyšším riadiacim systémom
- nie je potrebná ústredňa - zníženie nákladov, zmenšenie problémov
- signalizácia pomocou kontaktu relé priamo do nadradeného systému
- galvanicky oddelený výstup signalizácie - bezpotenciálový kontakt
- štandartné napájanie 24 V/50Hz, alternatívne =24V - 30V

Interface
© Copyright Lexmed s.r.o.