Ústredňa CTSK8
- kompaktný systém detekcie
NEPOUŽÍVAŤ DO NOVÝCH PROJEKTOV - ukončenie výroby v roku 2021
Použite novú ústredňu GABA CTS32, ktorá má pridané nové funkcie a zlepšené vlastností.
CTS8

- kompaktné riešnie ústredne v jednej skrinke s vlastným napájacím zdrojom

- napájanie a komunikácia so súborom až ôsmich detektorov GABA 2S2x s interfejsom CT len pomocou dvoch vodičov

- zber a vyhodnotenie údajov z detektorov, signalizáciu prekročenia I. a II. stupňa koncenpácie zmesí detekovaných plynov

- ovládanie a napájanie technologických zariadení - do výkonu 1100VA priamo výkonovými relé ústredne - uzaztvorenie prívodu plynu, zapnutie ventilátora a pod.

- zabudovaná zvuková signalizácia

- zobrazenie informácií na displeji

- pripojenie k vyššiemu riadiacemu celku možné aj cez komunikačný modul RS232 alebo RS485

- výstup analógovej hodnoty napätia senzorov detektorov cez sériový kanál

- napájanie ~230V/50Hz

CTS8

Ústredňa GABA CTSK8 slúži na napájanie súboru detektorov úniku spáliteľných a toxických plynov rady GABA 2S2x/CT, signalizáciu správnej činnosti detektorov, zvukovú a svetelnu signalizáciu prekročenia I. a II.stupňa koncentrácie zmesí meraných plynov u jednotlivých snímačov a reléový výkonový výstup signalizácie preovládanie ďalších zariadení.

Technické parametre
Počet pripojených detektorov max.8 ks, do ústredne možno pripojiť všetky detektory rady GABA 2S2x/CT
Napájanie detektorov cca 18V až 30V, dvojvodič, paralelne, komunikácia beží spolu s napájaním
Dĺžka napájacieho kábla 0,5 mm2 - dĺžka maximálne 500m pre jeden detektor !60m pre 8 detektorov na konci dvojvodiča), max. kapacita 100nF
Signalizácia I.st a II.st. prekročenia koncentrácie, chyba činnosti detektorov
I.stupeň prepínací kontakt relé 230V/50Hz , max 1100 VA - pre ovládanie technologických zariadení
II.stupeň prepínací kontakt relé 230V/50Hz , max 1100 VA - pre ovládanie technologických zariadení
Chyba detektora prepínací kontakt relé 230V/50Hz , max 1100 VA - pre ovládanie technologických zariadení
Svetelná signalizácia signalizácia pre 8 detektorov - vstavaný displej
I.stupeň žltá svietiaca dióda LED I.st
II.stupeň červená svietiaca dióda LED II.st
Chyba detektora zelená svietiaca dióda LED PWR
Ovládanie
Tlačidlo STOP odblokovanie pamäťovej funkcie prekročenia II.stupňa koncentrácie
prerušenie zvukovej signalizácie
Zvuková signalizácia
I.stupeň tri krátke tóny sirény raz za 20 sekúnd
II.stupeň dva krátke, medzera, tri krátke tóny sirény raz za 10 sekúnd
Chyba detektora tri krátke tóny sirény raz za 20 sekúnd
Prerušenie obsluhou 5 minút
Komunikačný kanál RS232 alebo RS485
Prepojenie s nadradeným systémom zásuvka CANON 9pin
Rýchlosť pripojenia 9600Bd, 8 bit, bez parity, 1 stop bit
Prevedenie galvanické oddelenie, skúšobné napätie 500V/50Hz
Napájanie a príkon
ústredňa 230V/50-60Hz, 20 VA
externé zariadenia 230V/50-60Hz , max 1100 VA - externé zariadenia napájané cez ústredňu
Krytie IP 53
Prostredie
Rozsah prac. teplôt -10 až +40 oC
Rozsah vlhkosti 30 až 85% (bez kondenzácie) - okolité prostredie detektora
Prostredie prostredie obyčajné základné podľa STN 33 0300
Rozmery 230x180x90 mm
© Copyright Lexmed s.r.o.