CTS8
Detekčný systém úniku spáliteľných a toxických plynov
NEPOUŽÍVAŤ DO NOVÝCH PROJEKTOV - ukončenie výroby v roku 2021
Použite novú ústredňu GABA CTS32, ktorá má pridané nové funkcie a zlepšené vlastností.
GABA CTS8/xxÚstredňa
GABA CTS8/MEDModul externého displeja
GABA CTS8/NZxModul napájacieho zdroja
GABA CTS8/MxxModul komunikačný RS232C, RS485
CTS8

- napájanie a komunikácia so súboru až ôsmich detektorov GABA 2S2x s interfejsom CT len pomocou dvoch vodičov
- zber a vyhodnotenie údajov z detektorov, signalizáciu prekročenia I. a II. stupňa koncentrácie zmesí detekovaných plynov
- výstup pomocou troch výkonových relé, ktoré môžu slúžiť na ovládanie ďalších zariadení
- zvuková signalizácia
- zobrazenie informácií na module interného alebo externého displeja
- pripojenie k vyššiemu riadiacemu celku možné aj cez komunikačný modul RS232 alebo RS485
- výstup analógovej hodnoty napätia senzorov detektorov cez sériový kanál
- napájanie ~18V-24V/50Hz (24-30V DC) alebo ~230V/50Hz cez modul interného alebo externého napájacieho zdroja
- upevnenie na DIN lištu

GABA CTS8/Z GABA CTS8/ID GABA CTS8/ED
- prevedenie bez displeja - prevedenie s interným displejom - prevedenie s externým displejom
CTS8/Z
CTS8/ID
CTS8/ED

- výstup pomocou rele - bezpotenciálový kontakt -
 signalizácia do nadradeného systému
- vhodné pre systémy detekcie, spojené s nadra.
 deným systémom pomocou sériového kanála
- vhodné pre systémy detekcie bez optickej
 signalizácie alebo s externou signalizáciou

- zobrazenie informácií na module interného displeja
- vhodné pre kompaktné samostatné systémy detekcie
- ďaľšie možnosti ako CTS8/Z- zobrazenie informácií na module externého
  displeja
- vhodné pre systémy detekcie s nutnosťou
  vyviesť displej na panel alebo do velína
- ďaľšie možnosti ako CTS8/Z
- osadenie zásuvkou RJ45 (8/8) pre pripojenie
  modulu externého displeja

Technické parametre
Detekovaný plyn podľa typu detektora
Počet pripojených detektorov max.8 ks, do ústredne možno pripojiť všetky detektory rady GABA 2S2x/CT
Napájanie detektorov cca 18V až 30V, dvojvodič, paralelne, komunikácia beží spolu s napájaním
Dĺžka napájacieho kábla 0,5 mm2 - dĺžka maximálne 500m pre jeden detektor (60m pre 8 detektorov na konci dvojvodiča), max. kapacita 100nF
Signalizácia I.st a II.st. prekročenia koncentrácie, chyba činnosti detektorov
I.stupeň prepínací kontakt relé 230V/50Hz , max 1100 VA - pre ovládanie technologických zariadení
II.stupeň prepínací kontakt relé 230V/50Hz , max 1100 VA - pre ovládanie technologických zariadení
Chyba detektora prepínací kontakt relé 230V/50Hz , max 1100 VA - pre ovládanie technologických zariadení
Zvuková signalizácia
I.stupeň tri krátke tóny sirény raz za 20 sekúnd
II.stupeň dva krátke, medzera, tri krátke tóny sirény raz za 10 sekúnd
Chyba detektora dva dlhé tóny sirény raz za 20 sekúnd
Prerušenie obsluhou 5 minút
Interný displej svetelná signalizácia pre 8 detektorov
Funkčné vlastnosti rovnaké ako Modul externého displeja
Napájanie a príkon
ústredňa 18V až 24V/50-60Hz alebo 24V +-20% jednosmerné, 16 VA
externé zariadenia 230V/50-60Hz , max 1100 VA - externé zariadenia napájané cez ústredňu
Krytie IP 20
Prostredie
Rozsah prac. teplôt -10 až +40 oC
Rozsah vlhkosti 30 až 85% (bez kondenzácie) - okolité prostredie detektora
Prostredie prostredie obyčajné základné podľa STN 33 0300
Rozmery pozri výkres rozmerov jednotlivých častí GABA CTS8
GABA CTS8/MED     Modul externého displeja
2s21

- samostatný modul pre zabudovanie do panela
- osadený zásuvkou RJ45 (8/8) pre pripojenie ústredne GABA CTS8/ED
- ovládanie a svetelná signalizácia pre 8 detektorov

Svetelná signalizácia signalizácia pre 8 detektorov - vstavaný displej
I.stupeň žltá svietiaca dióda LED I.st
II.stupeň červená svietiaca dióda LED II.st
Chyba detektora zelená svietiaca dióda LED PWR
Ovládanie
Tlačidlo STOP odblokovanie pamäťovej funkcie prekročenia II.stupňa koncentrácie
prerušenie zvukovej signalizácie
Prepojenie s GABA CTS8/ED kábel (8 žíl), 2x vidlica RJ45, dĺžka max. 5m
Krytie IP 65 (po zabudovaní do panelu)
Rozmery 96x72x12 (31) mm
© Copyright Lexmed s.r.o.