CTS32
Detekčný systém úniku spáliteľných a toxických plynov
GABA CTS32/Z
Ústredňa detektorov - základné prevedenie
GABA CTS32/G
Ústredňa detektorov pre parkovacie domy - garáže
GABA CD32
Displej
24V= 36W
Napájací zdroj PSS-0020Zvukový signalizátor - siréna
CTS32

- napájanie a komunikácia so súborom až 32 detektorov GABA 2S1x s interfejsom CT a GABA 2DG len pomocou dvoch vodičov
- zber a vyhodnotenie údajov z detektorov - hodnota koncentrácie detegovaného plynu a prekročenie hraníc alarmov
- signalizáciu prekročenia I. a II. stupňa koncentrácie zmesí detegovaných plynov, (III.stupňa pre garáže)
- výstup pomocou troch bezpotenciálových kontaktov relé (24V/0,5A), ktoré môžu slúžiť na ovládanie ďalších zariadení
- zvuková signalizácia
- zobrazenie informácií na module displeja, ktorý je pripojený rovnaké dva vodiče, ako detektory
- možnosť čítania všetkých vyhodnotených údajov z detektorov pomocou protokolu MODBUS
- možnosť sériovej komunikácie s ústredňou (podľa prevedenia - RS232, RS485, prevodník na internet, ...)
- napájanie 22-30V jednosmerné alebo ~24V/50Hz z externého napájacieho zdroja
- upevnenie na DIN lištu


Prehľad verzií detektorov GABA 2S1x
CTS32/Z
CTS32/Z
Ústredňa detektorov - základné prevedenie
CTS32/G
Ústredňa detektorov pre parkovacie domy - garáže

- samostatný modul na DIN lištu pre zabudovanie do rozvádzača
- napájanie a komunikácia so súborom až 32 detektorov len cez dva vodiče, pripojené na svorky A,B
- veľký rozsah dvojvodičovej sústavy - 1500 až 2000m
- zber a vyhodnotenie údajov z detektorov - koncentrácia detegovaného plynu a prekročenie hraníc alarmov
- signalizácia alarmov I.st., II.st, III.st, chyby detektorov pomocou bezpotenciálových kontaktov relé
- možnosť zobrazenia informácií z detektorov na displeji CD32 pripojenom na dva vodiče, ako detektory
- detektory i displej môžu byť vzdialené od ústredne (napr. aj stovky metrov)

Prevedenie ústredneGABA CTS32/ZGABA CTS32/G
Základné prevedeniePrevedenie pre garáže
Počet pripojených detektorov max.32 ks, rady GABA 2S1x/CTmax.32 ks, rady GABA 2DG
počet podľa odberu pripojených detektorov
Výstražná signalizáciaprekročenia koncentrácie I.st, II.st a III.st., chyba činnosti detektorov
(ovládanie výkonových relé, signalizácia do riadiaceho systému a pod.)
I.stupeň prepínací kontakt relé 24V / 0,5Aprepínací kontakt relé 24V / 0,5A
II.stupeň prepínací kontakt relé 24V / 0,5Aprepínací kontakt relé 24V / 0,5A
III.stupeň nepoužitéprepínací kontakt relé 24V / 0,5A
Chyba detektora prepínací kontakt relé 24V / 0,5Aprepínací kontakt relé 24V / 0,5A
Zvuková signalizáciacez kontakt relé - ovládanie sirénky
I.stupeň tri krátke tóny sirény raz za 20 sekúndtri krátke tóny sirény raz za 20 sekúnd
II.stupeň dva krátke, medzera, tri krátke tóny sirény
raz za 10 sekúnd
dva krátke, medzera, tri krátke tóny sirény
raz za 10 sekúnd
III.stupeň nepoužitédva krátke, medzera, tri krátke tóny sirény
raz za 10 sekúnd
Chyba detektora dva dlhé tóny sirény raz za 20 sekúndnepoužité
Prerušenie obsluhou 5 minút
Spoločné technické parametre
Detegovaný plynpodľa typu detektora
Napájanie detektorov paralelne cez spoločnú zbernicu z dvoch vodičov (cca 20V až 30V, komunikácia beží spolu s napájaním)
dodávaný výkon pre napájanie detektorov - 20W
Dĺžka napájacieho kábla dĺžka obmedzená maximálnou kapacitou celej sústavy dvojvodičov - max. kapacita 200nF (1m dvojvodiča je cca 100pF)
Napájanie a príkonz externého zdroja
Napätie striedavé 24V/50-60Hz +10ˇ%-15%alebo jednosmerné 22V až 30V
Príkon 30 VA21W
KrytieIP 20
Prostredie
Rozsah prac. teplôt -25 až +55 oC
Rozsah vlhkosti 30 až 95% (bez kondenzácie)
Rozmery36x90x55 mm - šírka dva moduly (2x17,5mm)
CD32

- slúži na optické zobrazenie výstražnej signalizácie, ktorú vyhodnotí ústredňa GABA CTS32
- umožňuje zobrazenie meranej koncentrácie, ktorú vyhodnocujú jednotlivé detektory
- slúži tiež na ovládanie funkcií ústredne GABA CTS32
- komunikuje so súborom až 32 detektorov cez zbernicu z dvoch vodičov, ktorú ovláda ústredňa GABA CTS32
- displej môže byť vzdialený od ústredne (napr. aj stovky metrov)

Počet pripojených detektorov1 až 32 detektorov cez zbernicu z dvoch vodičov, ktorú ovláda ústredňa GABA CTS32
Svetelná signalizáciavýstražná signalizácia (alarm), ktorú vyhodnotí ústredňa GABA CTS32
červená LED 4 kusy I.st., II.st., III.st., P.st. - prekročenie koncentrácie, vyhodnotenej jednotlivými detektortmi
žltá LED CHD - chyba detektorov, chyba komunikácie
zelená LED PWR - informácia o napájaní
Ovládanie
Tlačidlo STOP odblokovanie pamäťovej funkcie prekročenia II.stupňa koncentrácie
prerušenie zvukovej signalizácie
Napájanie a príkoncez zbernicu dvoch vodičov z ústredne GABA CTS32 (cca 20V až 30V)
Príkon0,5W
KrytieIP 20
Prostredie
Rozsah prac. teplôt-20 až +55 oC
Rozsah vlhkosti30 až 95% (bez kondenzácie)
Rozmery36x90x55 mm - šírka dva moduly (2x17,5mm)
© Copyright Lexmed s.r.o.