GABA 2S1x
Detektory úniku spáliteľných a toxických plynov s reléovým výstupom
Staršia verzia (ukončenie výroby) nahradená modernizovanou novou verziou
GABA 2S1x /RE,ktorá je 100% kompatibilná funkčne aj svorkovnicou.
Má pridané nové funkcie a zlepšené vlastnosti.
2s11
GABA 2S11      Detektor úniku spáliteľných plynov

- detektor horľavých plynov metán, propán, bután, vodík pre kotolne, sklady

GABA 2S12      Detektor úniku oxidu uhoľnatého - CO

- pre kotolne

GABA 2S13      Detektor úniku amoniaku - NH3

- pre chladiarenské prevádzky, zimné štadióny, technologické prevádzky s NH3

GABA 2S15      Detektor úniku chladív (halogénderiváty uhľovodíkov)

- pre chladiarenské prevádzky, chladiarenské boxy

- určené pre kotolne riadené vyšším riadiacim systémom

- nie je potrebná ústredňa - zníženie nákladov, zmenšenie problémov

- signalizácia pomocou kontaktu relé priamo do nadradeného systému

- galvanicky oddelený výstup signalizácie - bezpotenciálový kontakt

- štandartné napájanie 24 V /50-60 Hz, alternatívne 24V - 30V jednosmerné

- používajú polovodičové senzory, ktoré menia vodivosť závislosti na koncentrácii spáliteľných plynov - typická životnosť viacej ako 10 rokov

- senzory snímajú všetky spáliteľné plyny a sú použiteľné len pre meranie vo vzduchu alebo v plynoch s dostatočným obsahom kyslíka

Detekovaný plyn
GABA 2S11 metán vo vzduchu, (vhodné pre zemný plyn), propán vo vzduchu, bután vo vzduchu, vodík vo vzduchu
GABA 2S12 CO - oxid uhoľnatý vo vzduchu
GABA 2S13 NH3 - amoniak vo vzduchu
GABA 2S15 halogénderiváty uhľovodíkov vo vzduchu (vhodné pre chladivá R-404a, R-402a, R-401a, R-12, R-22, R-134a, vo vzduchu)
Signalizácia I.stupeň II.stupeň            a porucha detektora
GABA 2S11 prekročenie 10% DMV prekročenie 20% DMV
GABA 2S12: prekročenie 0,005% CO prekročenie 0,013% CO
GABA 2S13 prekročenie 200 ppm NH3 prekročenie 500 ppm NH3 - amoniaku
GABA 2S15 prekročenie 500 ppm chladiva prekročenie 1000 ppm chladiva alternatívne 1000/2000 ppm
porucha detektora výpadok napájacieho prúdu alebo napätia senzora (samostatný kontakt relé)
Výstup výstražnej signalizácie pomocou relé opticky
I.stupeň 24V/ 1A žltá LED
II.stupeň: 24V/ 1A červená LED
Napájanie senzora 24V/ 1A zelená LED
Napájacie napätiestriedavé napätie 24V/50-60Hz +10% -15%, alternatívne 24V - 30V jednosmerné, napájací zdroj musí byť prevedenýv II.izolačnej triede
Vlastnosti pripojovacieho káblaPVC kábel
- 0,5 mm2 dĺžka maximálne 200m pre napájacie žily (0,75mm2 - 300m)
Príkon 3,2 VA
Krytie IP 54 - elektronika detektora
IP 43 - senzor detektora
Prostredie
Rozsah prac. teplôt -10 až +40 oC
Prostredie prostredie obyčajné
Rozmery 88x130x53 mm
© Copyright Lexmed s.r.o.