GABA 2EX3
Detektor úniku spáliteľných plynov pre prostredie
s nebezpečenstvom výbuchu
2s11

Kategória zariadenia a ochrana proti výbuchu

II 2G Ex ib db IIB T4 Gb

- vyrába sa v 2 prevedeniach, ktoré majú rôzny spôsobom pripojenia do vyššieho riadiaceho systému - interface:

- CT - pripojenie pre ústredňu detekčného systému GABA CTS8, CTSK8           GABA 2EX3 / CT             Pozri bližšie informácie o interface

- RE - pripojenie pomocou troch bezpotenciálových kontaktov relé                  GABA 2EX3 / RE

- nie je nutné meniť klasifikáciu prostredia pri kalibrácii

- výstup kompatibilný s ostatnými detektormi rady GABA 2S2x

- nie je potrebná ústredňa - zníženie nákladov (požitie interface-RE)

- galvanicky oddelený výstup pomocou relé priamo do nadradeného systému - bezpotenciálový kontakt

- štandartné napájanie 24 V /50-60 Hz, alternatívne 24V jednosmerné

- používajú katalytické senzory, ktoré spaľujú detekované plyny, a tým menia vodivosť senzora v závislostí na koncentrácii spáliteľných plynov.

- senzory snímajú všetky spáliteľné plyny a sú použiteľné len pre meranie vo vzduchu alebo v plynoch s dostatočným obsahom kyslíka.

Detekovaný plyn metán vo vzduchu, (vhodné pre zemný plyn), propán vo vzduchu,
bután vo vzduchu, alkohol vo vzduchu, iné spáliteľné plyny vo vzduchu
Merací rozsah 0 až 100% dolnej medze výbušnosti
(metán - 0 až 5% v/v)
Výstup meranej hodnoty LCD displej, zobrazujúci koncentráciu meraného plynu v % v/v
interface-CT: číselná hodnota koncentrácie 0 až 100% DMV sa prenáša do GABA CTS8 alebo GABA CTSK8
Výstražná signalzácia dva stupne (I.st a II st.) a porucha detektora
I.stupeň prekročenie 10% DMV (po dohode od 10% do 60% DMV)
II.stupeň prekročenie 20% DMV (po dohode od 10% do 60% DMV)
Porucha detektora výpadok napájacieho napätia, porucha funkcie senzora, porucha kalibračných hodnôt
Výstup výstražnej signalizácie I.stupeň II.stupeň Porucha detektora
opticky červená LED červená LED červená+zelená blik. LED
interface-RE: 24V/ 1A 24V/ 1A 24V/ 1A            prep.kontakt relé
interface-CT: hodnota výstražnej signalizácie sa prenáša do ústredne GABA CTS8
Napájacie napätiestriedavé napätie 24V/50-60Hz +10% -15%, alternatívne 24V - 30V jednosmerné, napájací zdroj musí byť prevedenýv II.izolačnej triede
Vlastnosti pripojovacieho káblaPVC kábel
- 0,5 mm2 dĺžka maximálne 500m pre napájacie žily
- kábel medzi snímačom a napájačom - 3x0,75mm2 dĺžka maximálne 100m, ekvivalent CYSY
- 3x1,5mm2 dĺžka maximálne 200m, ekvivalent CYSY
Príkon 2,4 VA
Krytie IP 54 - elektronika detektora
IP 43 - senzor detektora
Prostredie
Rozsah prac. teplôt -25 až +55 oC
Prostredie prostredie pasívne s nebezúečenstvom výbuchu horľavých plynov
Rozmery napájač - 215x119x74 mmsnímač - 70x105x32 mm
Certifikát FTZÚ 03 ATEX 0013XFTZÚ, Ostrava-Radvanice, NB 1026
© Copyright Lexmed s.r.o.