HESTIA     Domový detektor úniku plynu

- zvýšenie bezpečnosti domácich plynových spotrebičov
- vypnutie prívodu plynu pomocou havarijného ventila
- havarijné ventily v širokom rozsahu menovitých svetlostí DN15 až DN50 (1/2" až 2")
- jednoduchá montáž
- prijateľná cena

Neopatrné zaobchádzanie a zlá starostlivosť často vedú k úniku plynu zo spotrebičov v domácnosti. Tieto úniky môžu v priestoroch domácností vyvolať nebezpečnú koncentráciu zmesi plynu so vzduchom, ktorá môže byť výbušná. Nezriedka k následným výbuchom tiež dochádza.

Domový detektor úniku plynu HESTIA slúži na detekciu zmesi plynu so vzduchom Jeho úlohou je upozorniť na únik plynu ešte pred vznikom nebezpečnej koncentrácie zmesi a zabrániť vypnutím prívodu plynu vzniku havárie. Je vhodný na detekciu úniku metánu (hlavná zložka zemného plynu), propánu a butánu.

Domový detektor úniku plynu HESTIA v prevedení s detekciou oxidu uhoľnatého slúži na detekciu oxidu uhoľnatého vo vzduchu. Jeho úlohou je upozorniť na prítomnosť oxidu uhoľnatého zvukovou a optickou signalizáciou a zabrániť otrave oxidom uhoľnatým. Je vhodný na detekciu oxidu uhoľnatého pri jeho možných zdrojoch – krby, kotle, prietokové ohrievače a podobne.

Na akom princípe pracuje

Elementom, citlivým na prítomnosť plynu je pelistor, ktorý mení vlastnosti spaľovaním molekúl plynu na jeho povrchu.
Elementom, citlivým na oxid uhoľnatý je elektrochemický senzor - životnosť senzora je 7 rokov.
Signál senzorov vyhodnocujú elektronické obvody detektoru HESTIA, ktoré signalizujú svetelne a zvukovo únik plynu alebo prítomnosť CO a pomocou havarijného ventilu vypínajú prívod plynu.

CTS8
Dodávané typy

- detektor s detekciou horľavých plynov (metán, propán, bután) a s detekciou oxidu uhoľnatého - CO

- detektor s detekciou len horľavých plynov (metán, propán, bután)

- detektor s detekciou len oxidu uhoľnatého - CO

Detekovaný plyn spáliteľné plyny oxid uhoľnatý
podľa typu metán vo vzduchu, (vhodné pre zemný plyn), propán vo vzduchu, CO - oxid uhoľnatý vo vzduchu
Signalzácia prekročenie koncentrácie plynu menšej ako 10% dolnej medze výbušnosti prekročenie 35 ppm koncentrácie oxidu uhoľnatáho
Výstup signalizácie
zvuková 3X kolísavým tónom sirény 2X kolísavým tónom sirény
optická svitom červenej LED diódyy blikaním červenej LED diódy
Napájacie napätiestriedavé napätie 230V/50-60Hz
Príkon 1 VA, v špičke 8VA
Vlastnosti pripojovacieho káblaPVC kábel - 2x0,75mm2
Krytie IP 20 - elektronika detektora
Rozmery 120x80x25 mm
Havarijný ventil
dodávané svetlosti DN15, DN20, DN25, DN40, DN50
max. pracovný pretlak 200 mbar (20 kPa)