CTS8 - detekčný systém úniku spáliteľných a toxických plynov

Ústredňa GABA CTS8/xx

modul displeja GABA CTS8/MED

modul RS232C GABA CTS8/M232

modul RS485 GABA CTS8/M485

modul zdrojov GABA CTS8/NZx

CTS8
Kompaktný detekčný systém úniku spáliteľných a toxických plynov

Ústredňa GABA CTSK8

CTS8
Detektory spáliteľných plynov

GABA 2S21

metán, zemný plyn, propán, bután, vodík

2S21
Súbor detektorov toxických plynov - CO, NH3

detektor CO - GABA 2S22

detektor amoniaku - GABA 2S23

2S22
Súbor elektrochemických detektorov spáliteľných a toxických plynov

detektor GABA 2S24

CHLÓR, AMONIAK, OZÓN, KYANOVODÍK, SÍROVODÍK a pod.

2S24
Detektory chladív (halogénderiváty uhľovodíkov)

detektor GABA 2S25

2S25
Detektor do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu

detektor GABA 2EX3

spáliteľné plyny

II 2G Ex ib db IIB T4 Gb

2EX3
Súbor detektorov s reléovým výstupom

detektor spáliteľných plynov - GABA 2S11

detektor CO - GABA 2S12

detektor amoniaku - GABA 2S13

detektor chladív - GABA 2S25

2S11
HESTIA - domový detektor úniku plynu

spáliteľné plyny

oxid uhoľnatý

HESTIA
Havarijný ventil

ventil LEV-H-xx

LEVH