CTS32 - detekčný systém úniku spáliteľných a toxických plynov

GABA CTS32/Z

Ústredňa detektorov - základné prevedenie

GABA CTS32/G

Ústredňa detektorov pre parkovacie domy - garáže

GABA CD 32

Displej

24V= 36W

Napájací zdroj

PSS-0020

Zvukový signalizátor - siréna

 

NOVINKA - Ústredňa umožňuje pripojenie až 32 detektorov s displejom na jednej linke

CTS8
Súbor detektorov úniku spáliteľných a toxických plynov

GABA 2S11

Detektor úniku spáliteľných plynov

GABA 2S12

Detektor úniku oxidu uhoľnatého - CO

GABA 2S13

Detektor úniku amoniaku - NH3

GABA 2S14

Detektor úniku toxických plynov - CHLÓR - CL2, iné plyny PRIPRAVUJE SA

GABA 2S15

Detektor úniku chladív (halogénderiváty uhľovodíkov)

2S11
Detektor oxidu uhoľnatého pre parkovacie domy - garáže

GABA 2DG

Detektor úniku oxidu uhoľnatého

2DG
Detektor do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu

GABA 2EX3

Detektor úniku spáliteľných plynov

II 2G Ex ib db IIB T4 Gb

2EX3
HESTIA - domový detektor úniku plynu

spáliteľné plyny

oxid uhoľnatý

HESTIA
Havarijný ventil

ventil LEV-H-xx

LEVH
Staršie typy detektorov a ústrední
CTS8 - detekčný systém úniku spáliteľných a toxických plynov

GABA CTS8/xx

Ústredňa

GABA CTS8/MED

Modul externého displeja

GABA CTS8/Mxx

Modul komunikačný

GABA CTS8/NZx

Modul zdrojov

CTS8
Kompaktný detekčný systém úniku spáliteľných a toxických plynov

GABA CTSK8

Ústredňa

CTS8
Súbor detektorov úniku spáliteľných a toxických plynov

GABA 2S21

Detektor úniku spáliteľných plynov

GABA 2S22

Detektor úniku oxidu uhoľnatého - CO

GABA 2S23

Detektor úniku amoniaku - NH3

GABA 2S24

Detektor úniku toxických plynov - CHLÓR - CL2, iné plyny

GABA 2S25

Detektor úniku chladív (halogénderiváty uhľovodíkov)

2S11
Súbor detektorov s reléovým výstupom

GABA 2S11

Detektor úniku spáliteľných plynov

GABA 2S12

Detektor úniku oxidu uhoľnatého - CO

GABA 2S13

Detektor úniku amoniaku - NH3

GABA 2S15

Detektor úniku chladív (halogénderiváty uhľovodíkov)

2S11
© Copyright Lexmed s.r.o.